Kopie van Groenblauw en Wit Man Wandelaar Autobiografie Boek Omslag

Nederlandse Vertaling

FEELING IS THE SECRET

Dit boek gaat over de kunst van het het realiseren van jouw verlangen. Het geeft je een verslag van het mechanisme dat wordt gebruikt in de totstandkoming van de zichtbare wereld.

Het is een klein boekje maar niet onaanzienlijk.

Er zit een schat in, een duidelijk afgebakende weg naar de realisatie van jouw dromen.

Neville Goddard schreef het boekje "Feeling is the Secret" in 1944.

Al bijna tachtig jaar geleden. In dit kleine volume staan zoveel wijsheden, die in mijn ogen op school geleerd zouden moeten worden.

"Kennis van de wet van bewustzijn en de methode om deze wet te gebruiken, zal je in staat stellen alles te bereiken wat je in het leven verlangt. Gewapend met praktische kennis van deze wet, kan je een ideale wereld bouwen en onderhouden.

Bewustzijn is de enige echte werkelijkheid, niet figuurlijk maar feitelijk. Deze werkelijkheid kan ter wille van de duidelijkheid worden vergeleken met een stroom die in twee delen is verdeeld, de bewuste en het onderbewuste."

FEELING IS THE SECRET

Je gevoel is het geheim!

Je gegevens zijn veilig bij ons.

Something went wrong. Please check your entries and try again.