Neville Goddard?

Het is geen geheim meer dat mensen onsterfelijke krachtige spirituele wezens zijn, die tijdelijk een aardse ervaring beleven. God in Drag, zei Ram Dass ooit.

Meer en meer mensen zijn geïnteresseerd in het leren hoe ze hun spirituele vermogens kunnen inzetten en ontwikkelen om het leven te manifesteren dat ze werkelijk willen.

Zo is het internet de bron geworden van allerlei informatie over manifestatie en het creëren van het leven dat je wilt, maar niet alle informatie is noodzakelijkerwijs betrouwbaar en effectief.

Om enig licht te werpen op de beste manifestatietechnieken die je kunt gebruiken, wil ik Neville Goddard bij je introduceren.

Wie was Neville Goddard?

Als je je afvraagt waarom ik beweer dat Neville Goddard zo geweldig is, dan moet je weten dat hij werd beschouwd als een van de beste schrijvers van nieuwe gedachten van de 20e eeuw, en ook een grote inspiratiebron voor duizenden mensen.

Neville Goddard was een van de eerste schrijvers die zulke waardevolle technieken blootlegde, en zijn opvattingen over het onderwerp zijn revolutionair, vandaar ook de Creatie Revolutie waar Elsbeth WhoEls en ik mee begonnen zijn om Nevilles werk meer onder de aandacht te brengen in Nederland.

Zijn werk hielp duizenden mensen hun leven te transformeren, en daarom zweren zovelen bij zijn technieken.

Neville’s benadering was in meerdere opzichten vrij uniek.

Zijn aanpak revolutionair omdat hij beweerde dat iedereen kan bereiken wat hij werkelijk wenst, alleen door de kracht van zijn verbeelding te gebruiken.

Dus wie was Neville Goddard? Waarom wordt hij zo gerespecteerd?

Neville Goddard wordt beschouwd als een van de grootste spirituele leraren van de 20e eeuw. Hij richtte zich op mystiek, zelfhulp en de Bijbel. Hij zou andere grote spirituele leraren hebben geïnspireerd, zoals Wayne Dyer en Rhonda Byrne. Neville Goddard was een van de pioniers van het concept van de Wet: “verbeelding creëert werkelijkheid” en is de man die ik beschouw als een van de grootste leraren.

Hoe was Neville’s jeugd?

Neville Goddard werd geboren in 1905 en stierf in 1972, en heeft met zijn esoterische leer een ongelooflijke impact op de wereld achtergelaten. Hij kwam uit een zeer bescheiden gezin van 10 kinderen op het kleine eiland Barbados.

Toen hij jonger was, voorspelde een ziener dat hij een “man van God” zou worden en deze voorspelling kwam uiteindelijk uit.

Als tiener ging Neville naar Amerika, op zoek naar groenere weiden, en vond een tijdje ondergeschikt werk. Toen hij ontslagen werd, besloot hij dat hij voortaan altijd voor zichzelf zou werken.

Wat deed hij later in zijn leven?

Neville wist niets van dansen, maar overtuigde zichzelf ervan dat hij het kon en slaagde uiteindelijk uit “pure arrogantie” (zoals hij het uitdrukte). Vervolgens reisde hij door de hele Verenigde Staten om met anderen op te treden, maar hij wist dat hij voor zichzelf werkte.

Hoe werd hij zo spiritueel?

Terwijl hij in Engeland een dansoptreden gaf, kwam Neville terecht bij een Schotse metafysicus, die hem boeken gaf die zijn interesse wekten.

Hij zou echter niet serieus spiritueel worden, totdat een vriend hem overtuigde om een lezing bij te wonen van een excentrieke Ethiopische mysticus, die slechts bekend is onder één naam: Abdullah.

Neville was niet alleen onder de indruk van wat “Ab” (zoals hij hem liefkozend noemde) te zeggen had, toen de lezing afgelopen was, verraste de spreker hem toen hij hem benaderde en zei:

“Neville, je bent 6 maanden te laat! De broeders vertelden me dat je zou komen”.

Niet alleen kende Abdullah zijn naam, hij wist ook dat hij ooit zijn lezing zou tegenkomen. Neville zou later ontdekken dat de “broeders” “wezens van licht zijn, die ooit geïncarneerd waren als mensen, alle rollen in het spel van het leven uitspeelden en uiteindelijk de derde dimensie overstegen toen zij het wiel van herhaling doorbraken”.

Ik geloof dat dit zijn wat de Wereld “opgestegen meesters” noemt.

Abdullah legde uit dat hij “stond te popelen om te vertrekken”, maar voor het zover was, moest hij Neville trainen om in zekere zin zijn opvolger te zijn. Deze opleiding duurde 7 jaar, waarbij Neville de esoterische betekenis van De Bijbel bestudeerde en dag en nacht bewuste schepping beoefende.

Wat voor leraar was Abdullah?

Een strenge.

Abdullah had een no-nonsense benadering van het overbrengen van wijsheid, een eigenschap die Neville duidelijk oppikte, zoals blijkt uit zijn stijl van lesgeven.

Deze stijl zal misschien niet iedereen aanspreken, maar persoonlijk had ik deze “klap in het gezicht” nodig om te ontwaken tot wie ik werkelijk ben.

Hoewel ook Neville zijn mentor Abdullah vereerde, noemde hij hem ook vaak “onbeleefd”; het soort onbeleefdheid waarover men, achteraf gezien, slechts luchtig kan spreken.

Nadat Neville een tijdje weg was geweest van Barbados, kreeg hij op een dag het overweldigende verlangen om terug naar huis te gaan. Maar er was één probleem: hij had helemaal geen geld.

Natuurlijk wendde hij zich tot zijn leraar, Abdullah, die hem, in plaats van hem het geld te geven, verrassend genoeg de volgende woorden sprak:

“Je bent in Barbados!”

“IK BEN IN Barbados?”, vroeg een verwarde Neville.

“Ja, je bent IN Barbados. Loop door de straten van New York alsof je door de straten van Barbados loopt en slaap vannacht in het huis van je Vader”.

Neville wist dat zijn mentor “onconventioneel” was en dus volgde hij de instructies op. Abdullah was het soort man dat de “taal van het universum” zo precies kon interpreteren dat hij zich verwijderde van een bepaalde plek waar zich minuten later een ongeluk zou voordoen.

Weken later was er niets gebeurd en dus klaagde Neville natuurlijk bij Ab in de trant van:

“Ik wil naar Barbados, maar tot nu toe is er geen teken dat ik daadwerkelijk kan, en ik heb nog geen geld.”

Een boze Abdullah spuwde heftig uit: “Je bent al IN Barbados”, stormde de kamer uit en sloeg de deur dicht, een daad die duidelijk geen uitnodiging was om hem te volgen.

Hoe leerde hij “De Wet” kennen?

Een tijdje na dit incident met Abdullah, ging Neville naar huis en vond een enveloppe onder zijn deur geschoven. Daarin zat een brief van zijn broer, Victor, waarin stond:

“We zijn al een tijdje niet samen geweest als familie met Kerstmis. Ik wil graag dat je onmiddellijk naar Barbados vertrekt, dus ik heb een ticket voor je gekocht en wat geld bijgesloten om een pak te kopen”.

De volgende ochtend haastte Neville zich naar de rederij, maar kreeg tot zijn spijt te horen dat hij voor een deel van de reis 3e klas zou moeten reizen.

Hij aanvaardde dit en liep naar Abdullah om hem het goede nieuws te vertellen:

“Ab! Het is gelukt! Hoewel ik derde klas ga……”, kondigde Neville aan.

Abdullah’s reactie was net zo verbluffend als de laatste keer dat ze dit onderwerp bespraken”:

“Wat?! Wie zei dat je naar Barbados gaat? Een man van uw kaliber? Je bent IN Barbados en je ging naar de 1e klasse !!!!”.

De volgende ochtend verscheen Neville op het schip, en tot zijn verbazing werd hem vrolijk meegedeeld:

“Oh, u heeft geluk, Mr Goddard. Er is een last minute annulering geweest, u gaat toch 1e klas varen!”

Abdullahj had een rotsvast vertrouwen, in “De Wet die het universum regeert”, om de uitkomst te leveren die hij had gecreëerd. In feite, eerder had Ab Neville geleerd over deze Wet door hem naar de Bijbel te sturen, specifiek het 14e hoofdstuk van Johannes. Hij leerde hem hoe de wereld geen idee heeft dat “Verbeelding” werd gepersonifieerd in de Bijvel en gemaakt om te spreken zoals een mens zou doen:

“In het Koninkrijk van mijn Vader zijn vele herenhuizen. Ik zal gaan en een plaats voor u bereiden, dan zal Ik wederkomen en u tot Mij nemen, zodat waar Ik BEN, gij ook zijt.”

Net zoals Abdullah had “voorspeld”, bracht Neville een heerlijke tijd door met zijn familie, en op de terugreis deed hij alle dingen die hij zichzelf jarenlang had ontzegd. Hij had een waardevolle les geleerd:

“Verbeelding creëert realiteit”, ongeacht wat je fysiek doet/ eet/drinkt. “De Wet” is niet-segregatief en iedereen heeft de macht om je in elke toestand te verbeelden, net zoals Abdullah Neville “genas” van zijn kwalen.

Kun je meer vertellen over deze “Wet”?

Neville besteedde de rest van zijn leven aan het onderwijzen van wat hij uit ervaring had geleerd, zij het op grove wijze. Om dat te doen, experimenteerde hij door “bi locating”: het plaatsen van zijn denkbeeldige lichaam waar zijn fysieke Zelf niet was.

Hij zat dan in zijn slaapkamer, met de deur dicht, en stelde zich voor dat hij in de gang zat, bij de telefoon, een plek die niet eens zichtbaar was vanuit de slaapkamer.

Als hij dan zijn ogen opende, ontdekte hij tot zijn schrik dat hij zichzelf met succes had wijsgemaakt dat hij zich inderdaad op de gang bevond.

Wat probeer ik precies te zeggen?

Neville ontdekte dat in de verbeelding aannemen dat je op een ander punt in ruimte en tijd bent, altijd leidt dat je fysieke lichaam na een tijde graviteert, de neiging heeft om over te hellen in bepaalde richting,  naar die plaats.

Met andere woorden, Abdullah was er zo zeker van dat Neville naar Barbados zou gaan omdat hij zich dat had verbeeld, wetende dat de Wet heel precies en onveranderlijk is.

Neville leerde toen dat, hoe meer je oefent door jezelf te plaatsen waar je fysiek niet bent, je een verfijning van de innerlijke zintuigen bereikt, die leidt tot een volledig ontwaken van je Verbeelding, het Wezen dat je werkelijk bent.

Welke techniek Neville gebruikte voor het manifesteren?

1. Bepaal je doel – weet zeker wat je wilt.

2. Construeer een gebeurtenis die je denkt te zullen tegenkomen na de vervulling van je verlangen – iets dat de actie van het zelf zal overheersen – een gebeurtenis die de vervulling van je verlangen impliceert.

3. Leg het fysieke lichaam stil en veroorzaak een staat van bewustzijn die lijkt op slaap; voel jezelf dan mentaal in de voorgestelde actie – stel je de hele tijd voor dat je de actie hier en nu uitvoert, zodat je in de verbeelding ervaart wat je in het vlees zou ervaren als je nu je doel zou verwezenlijken.

Wat kan worden gemanifesteerd met behulp van verbeelding?

Bijna alles. Bijvoorbeeld…

Nevilles broer, Victor, gebruikte “De Wet” om een specifiek gebouw te manifesteren door zich simpelweg de naam van de familie Goddard op de gevel te verbeelden, elke keer dat hij er langs liep.

Nadat hij dit twee jaar lang had gedaan, kocht een vreemdeling dit gebouw voor hen, zonder ook maar één cent van hen te vragen. De Goddards verkochten dit gebouw later en werden uiteindelijk een van de rijkste families van Barbados.

Neville vertelde ook een verhaal waarin hij zichzelf visueel teleporteerde naar het huis van zijn vader in Barbados, terwijl hij fysiek in New York was. Zijn zus zag hem daar, op precies hetzelfde moment dat hij zich dit verbeeldde en schreef hem een brief, waarin ze bevestigde wat hij had gedaan.

Tijdens Nevilles laatste jaren

Veel van de mensen die Neville onderwees, manifesteerden wat hun hartje begeerde. Sommigen werden extreem rijk en anderen genazen van allerlei kwalen, waaronder kanker.

Nu, nadat Neville een tijdje “De Wet” had onderwezen, en alles had ervaren van astrale projectie tot tijdreizen en interdimensionaal reizen, begon hij een reeks mystieke gebeurtenissen mee te maken die hij “De Belofte”, The Promiss, noemde.

Wat is deze “Belofte”?

Neville legde uit dat wij, de “goden” of “zonen van God” (Psalmen 82:6), die samen God vormen (Het woord “Elohim” is een meervoudswoord), voordat “De Wet” (Alle dingen moeten voortbrengen naar hun eigen soort) aan ons werd gegeven in het eerste hoofdstuk van Genesis, naar beneden kwamen en Mens werden (collectieve mensheid), maar dat ons iets werd beloofd.

William Blake, een andere mentor van Neville, verwoordde het zo:

“God werd Mens, zodat de Mens op een dag God kan worden”.

Met andere woorden: aangezien alle dingen naar hun soort moeten voortbrengen, bijvoorbeeld: een zaadje dat uitgroeit tot een boom die vruchten draagt die het zaadje bevat, is het enige waartoe de “zonen” van God ooit zouden kunnen uitgroeien, “De Vader”.

Simpel gezegd

Elke ziel zal op een dag een reeks mystieke ervaringen hebben, die in de geschriften zijn gedocumenteerd als zijnde gebeurd met “Jezus”.

Met andere woorden, elke ziel devolueerde in Bewustzijn om het Mens-zijn te ervaren en de cyclus zal alleen voltooid worden als de ziel terug evolueert naar waar het hele ding begon.

Kortom: Neville was in “Christus Bewustzijn”.

Ik snap het nog steeds niet. Wat heeft dit alles te maken met manifestatie?

Wel, ik heb uit ervaring ontdekt dat “De Belofte” het belangrijkste is dat een individuele ziel ooit kan overkomen!

Dit komt omdat, zodra je overtuiging van je Ware Identiteit, als de Grote IK BEN, in je is teruggekeerd, alles wat je je voorstelt uiteindelijk zal gebeuren.

Nog andere voordelen?

Ja. Alles wat de meeste mensen onmogelijk achten, zal voor jou mogelijk worden, net als voor “Jezus”. Je zult dan ontdekken dat de Bijbel jouw autobiografie is.

Neville deelde met ons nog een voordeel:

Wanneer de meeste mensen sterven, worden zij onmiddellijk hersteld tot het leven in een andere aardse wereld, om hun reis voort te zetten van het ervaren van wat William Blake “de ovens van beproeving” noemt.

Nadat je “De Belofte” hebt ervaren, wordt bij je dood het wiel van herhaling doorbroken en ga je over naar een hogere dimensie, in de Schrift beschreven als “het koninkrijk der hemelen”.

Neville beschreef het verder als volgt:

“Het koninkrijk der hemelen is geen rijk, het is een karakter. Het is een lichaam. Een lichaam gemaakt van licht”.

Hoe is Neville gestorven?

Volgens zijn chauffeur, Frank Carter, stierf Neville aan een hersenaneurysma in 1972.

Niet alleen voorspelde hij zijn dood, in de lezingen tegen het einde van zijn ongelooflijke carrière, bleef hij zeggen dat hij “stond te popelen om te vertrekken” en dat hij er zeker van was dat het “niet lang meer zou duren”.

Hij was 67.

Hoe ben je over hem te weten gekomen?

Via coaches in Amerika, oa bij David Neagle, hij behandelde in een programma dat ik volgde een aantal hoofdstukken van het boek The Power of Awareness.

Toen ik de collectie boeken kocht klikte er van alles in mijn hoofd en lijf dit was de waarheid en handvatten om de informatie die ik al in eerdere spirituele kringen had ontvangen kon toepassen.

Neville bracht een niveau van authenticiteit in spiritualiteit dat tot op de dag van vandaag ongeëvenaard is. Ik hou van het feit dat hij deze informatie niet alleen niet heeft “gekanaliseerd”, hij haalde het uit het best verkochte boek aller tijden. Wat betekent…

Het was NOOIT een geheim.

Na een half dozijn jaren deze esoterische kennis te hebben beoefend, ben ik tot de conclusie gekomen dat voorstanders van “de wet van aantrekking” een verwaterde versie van de waarheid onderwijzen.

Ik raad je aan jouw eventuele vooroordelen over “De Bijbel” opzij te zetten en te leren van de meester zelf, een man die Hebreeuws, Grieks en Latijn begreep, de oorspronkelijke talen waaruit de Engelse versies zijn voortgekomen.

Een man die ik altijd zal vereren als mijn grootste leraar.

Een man wiens woorden mij troostten, in een tijd dat de wereld om mij heen uit elkaar leek te vallen.

Een man waar ik zielsveel van hou, ook al hebben we elkaar nooit fysiek ontmoet.

Een ware zegen voor deze wereld….

Neville Goddard.

Om het werk van Neville Goddard te eren en er meer mensen mee te bereiken gebruiken we, Elsbeth van Lienden en ik, in Creatie Revolutie zijn waardevolle en efficiënte technieken!

2 reacties

  1. Marion op maart 30, 2023 om 10:08 am

    Geweldig artikel Ivon!! Kwam binnen!!! Toppertje! Timing!!!! Is daar een boek van??? Liefs en Kus💋💚

    • Ivonne op april 13, 2023 om 2:57 pm

      Ja je hebt de gehele collectie in 1, op internet kan je ook diverse pdf’s vinden van zijn boeken. x

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.