Leven vanuit het Onzichtbare

Het onzichtbare zichtbaar maken, een leuke uitdaging. Vorige maand deed ik mee met een webinar en we kregen de opdracht om een cover van een magazine te maken. Ik houd wel van dit soort opdrachten en ging aan de slag.

De kop is #worlds best kept secret.

Daarna kregen we de opdracht om ook het verhaal te schrijven, bij mij begint het verhaal op pagina 10. Het eerste wat opkwam was, wat grappig ik woon op nummer 10. Daarna realiseerde ik mij dat mijn vorige huisnummer 28 was, ook 10. En dat de huisnummers daarvoor respectievelijk 9 en 11 waren. Toeval of nou ja laten we het maar toeval noemen 😉.

Het interview

Hoe komt het dat we nog niet veel van jou hebben gehoord?

Het antwoord is simpel, ik heb lang gewacht om de juiste beslissingen te nemen om mijzelf te accepteren wie en hoe ik ben. In 2009 ben ik mijn bedrijf begonnen in coaching en in 2013 kwam daar de businessreading bij. Mijn kennis en intuïtie groeide, mijn vertrouwen minder.

Ik dacht dat ik het alleen kon doen. Ik dacht dat als ik bij businesscoaches programma’s zou volgen dat mijn bedrijf kon groeien. Dat ik een succesvolle  ondernemer zou zijn. En zeker ook gedacht dat dit het was. Ik geloofde precies zoals je dat met je zintuigen kan waarnemen, ook al dacht ik alles van het onzichtbare te weten.

En is dat niet zo?

Nee, dit afgaan op wat mijn zintuigen voor informatie gaven werkte totaal niet voor mij, ik ging mijzelf vergelijken en hard werken. Mijn bedrijf groeide niet, alleen mijn frustratie en irritatie. Ik kwam in aanraking met informatie over de Universele Wetten en ben op onderzoek gegaan.

Het onzichtbare

Ik ben gaan ervaren. Ervaren is iets anders dan lezen trouwens. Ik ervaarde dat er nog veel meer is. Dat wat we niet met het blote oog kunnen zien en kunnen horen, het onzichtbare.

Er wordt ons geleerd dat wat we via onze zintuigen waarnemen de enige realiteit en werkelijkheid is, maar dat is niet waar. Er is een veel groter geheel waar wij allemaal onderdeel van uit maken, of je het gelooft of niet. Wij mensen hebben krachten en mogelijkheden tot onze beschikking om ons leven zo vorm te geven hoe wij dat willen.

Even terug waarom zei je dat ervaren iets anders is dan er over te lezen?

Doordat je het ervaart word je ervan bewust bent dat er meer is. Het daadwerkelijk voelen is iets anders dan boeken lezen en naar cursussen en opleidingen gaan, dan voed je je intellect.

We hebben allemaal krachten in ons zeg jij. Heeft iedereen dit en kan iedereen contact maken met dit onzichtbare?

Ja. Er is heel veel over geschreven, wij hebben in ons mensen, ongeacht of je man of vrouw, of de plek waar je geboren bent, of je succesvol bent of ploeteraar, een intelligentie. Dit is het onzichtbare, die er voor zorgt dat ons lijf werkt met alle organen, spieren, zenuwen et cetera.

Deze intelligentie, kracht, staat tot onze beschikking. Het neemt alle gevoelens die bij de gedachten horen op die wij voor waar aannemen en geloven, of ze goed, slecht of onverschillig zijn. Deze kracht, laten we het ons onderbewuste noemen, zet dit om naar realiteit en werkelijkheid.

Okay stop, maar als je in Afrika woont of in een oorlogsgebied, wat dan?

Dan heb je ook, omdat je mens bent, dit onderbewuste in je. De omstandigheden waar je in leeft kunnen lastig, levensbedreigend en vervelend zijn. Doordat je daar bent opgegroeid weet je niet beter, heb je de conditionering die daarbij hoort meegekregen. In de gewoonten en denkpatronen zitten deze omstandigheden verweven.

Kijk naar Israël en Palestina, daar speelt een conflict wat generatie op generatie wordt doorgegeven.  Er zijn altijd mensen die dit willen doorbreken (bewust of onbewust) en op onderzoek uitgaan en toenadering zoeken met de ander, hier zijn al mooie projecten uit voortgekomen. Zij zijn in de lift van bewustwording gestapt en zien dat er meer is dan alleen hun kijk en hun denkwijze op de situatie.

Hoe kom je bij die power, dat onderbewustzijn, als het onderbewust is en hoe kom jij aan deze kennis eigenlijk?

Sinds mijn jeugd ben ik al geïnteresseerd in mensen, wil ik weten waarom iemand iets doet, en ook blijft doen als je ziet dat het niet werkt. Ik ben geïntrigeerd door mensen die helemaal vol vertrouwen zichzelf zijn. Vragen die bij mij dan gelijk opkomen zijn: Wat doen zij, wie zijn zij? Ik luister en observeer en probeer achter het verhaal dat iemand vertelt te luisteren, dat levert weer nieuwe vragen op, die ik dan kan stellen en dat geeft weer een verdieping in mijn bewustzijn.

Mijn studie Economie en Recht heb ik gekozen omdat ik eerlijkheid en rechtvaardigheid nastreef en belangrijk vindt. Ik had toen alleen nog niet door dat het Recht dat ik leerde niks met de Waarheid van ons mensen te maken had.

Impact

Na mijn studie besloot ik naar Frankrijk te verhuizen en ben daar 14 jaar gebleven. Deze move uit mijn Nederlandse vertrouwde cultuur en weg bij je familie heeft veel in mijn persoonlijke ontwikkeling gedaan. Destijds stapte ik volledig onbewust in dit proces en tijdens de afgelopen decennia ben ik gaan begrijpen wat de impact is geweest.

Door uit je “normale en gewone” leven te stappen word je geconfronteerd dat dingen voor anderen niet zo normaal en gewoon zijn als jij altijd hebt gedacht. Er werd aan mijn programma’s gerammeld. Ik kreeg de keuze of ik houd vast aan mijn “normaal” of ik ga ontdekken wat hun “normaal” is. En op basis daarvan kies ik waar ik mij prettig bij voel. Je bewustzijn wordt zo vergroot en je blik op de wereld en de mens verbreed.

Terug in Nederland in 2007 ben ik begonnen met verschillende opleidingen, coaching, training en intuïtieve ontwikkeling. Na 5 jaar opleiding knaagde er nog steeds iets, het was nog niet de Waarheid met hoofdletter W. Ik bleef onderzoeken totdat ik in 2019 een coach tegenkwam met wie ik een 1-op-1 traject ben begonnen, en daar kwam de YES.

Dit was het, dit klikte alles in mijn hoofd en lijf samen. De universele wetten had ik voorheen wel bestudeerd en nu ging ik dit ook in mijn manier van denken integreren, ik ging het ervaren.

Ik dacht dat ik het al deed

Voorheen dacht ik dat ik dit al deed, ik had dit tijdens mijn diverse opleidingen, cursussen, trainingen en ervaring geleerd, ik zeg ook dacht ik. Niks was minder waar. Met integratie bedoel ik het werkelijk toepassen in je leven. Dus ook op de mindere momenten, niet vanuit de kennis leven maar vanuit het Weten, dat is een totaal ander level.

Als je vanuit je Weten leeft dan doorleef je het en dan pas je dus ook je denken aan, je denkt vanuit de universele wetten. Vanuit de wetenschap dat alles energie is. Eerder “dacht” ik dat wel, maar liet mij vaak leiden door gedachten van bijv. frustratie, schaarste en wanhoop.

De power, het onderbewuste, waar ik het eerder over heb is onze megapower. Deze kracht kan alleen maar vorm geven aan het gevoel dat we hebben bij onze gedachten, dus of ze nou goed, onverschillig en slecht zijn.

Pardon kan je dat ook anders uitleggen?

Je onderbewuste werkt als een spiegel. Dat wat je denkt en je gelooft als waarheid wordt gespiegeld in het resultaat, of buitenwereld. Dat is wat we zien en horen.

Dus als jij bijvoorbeeld als ondernemer geen klanten hebt en het lastig vindt om aan klanten te komen, en dit blijft herhalen tegen anderen en tegen jezelf. Daardoor voel je je rot en gefrustreerd, dan is dit wat je krijgt: situaties waarin jij je rot en gefrustreerd voelt. Jij kunt jezelf weer bevestigen “ik heb geen klanten en ik vind het lastig om klanten te vinden. “

Is het zo simpel?

Ja dat klopt en eigenlijk als ik dit laatste voorbeeld geef, vind je het dan ook niet simpel? Als wij ons hier aan houden dan is er geen probleem en kunnen wij doen wat wij willen.

Helaas hebben wij te maken met conditionering, dit zijn gewoonten en programmering vanuit onze kindertijd. Vaak ook al van verdere generaties terug, dit is hoe wij dingen doen, hoe wij over dingen denken en wie wij denken te zijn.

En je zegt dat iedereen dit heeft, elk mens?

Ja dat klopt elk mens is zo gemaakt.

Waarom is dit zo belangrijk, ik ben het even kwijt?

Heel begrijpelijk, ik praat ook maar door en het is niet informatie die je dagelijks te horen krijgt. De manier van hoe wij denken is gebaseerd op gedachten, denkwijzen die voortkomen uit oude informatie. Informatie van je ouders, hun ouders, hun ouders, informatie die al generaties lang is doorgegeven en niks te maken heeft met de persoon die jij bent. De persoon die jij ECHT bent.

Wie zijn wij dan echt, dat kan jij toch niet weten?

Als mensen hebben wij te maken met het feit dat we de wereld van één kant bekijken. Wanneer jij naar mij kijkt zie je alleen mijn voorkant en toch weet je dat ik ook een achterkant, zijkant, boven- en onderkant heb. We zien mensen nooit helemaal als HEEL.

Hetzelfde is met een muntje als je dit vasthoudt, houd je het vast en je voelt beide kanten maar je kan niet het hele muntje zien. Als hij plat ligt zie je de kop kant en niet de munt kant. Dit is informatie die we via onze zintuigen binnenkrijgen.

Echter alles in het universum is heel, we zien dan ook geen halve dieren, mensen, bomen et cetera. In de eikel zit ook al de blauwdruk van die prachtige eik, mits het de juiste voedingsbodem heeft.

Wij zijn natuur

Mensen maken ook onderdeel uit van de natuur en er zit in ons ook een blauwdruk. Dat is een universele wetmatigheid. En dat betekent dat wij al heel zijn, dat wij al een succes zijn, dat wij al compleet zijn. De mens is zo vaak op zoek naar iets buiten zichzelf wat ons compleet kan maken of doen voelen.

Je bent al heel, de waarheid zit al in je!

Wat ondernemers vaak vergeten is dat een bedrijf een entiteit is, een energievorm, en deze ook een blauwdruk heeft. In mijn bedrijf geef ik businessreadingen en kijk naar de blauwdruk van een bedrijf. In de reading merk ik dingen op over bijvoorbeeld welke relatie de eigenaar heeft met zichzelf en met het bedrijf.

De afgelopen 2 jaar hebben wel bewezen dat we het anders moeten doen.

Meer vanuit het vrouwelijke, het onzichtbare, het feminiene, mogen leven en hierop gaan vertrouwen. Het oude vertrouwde leven en keuzes maken op basis van veiligheid en zekerheid is voorbij. We mogen stappen in de magie van het onzichtbare.

Helder, maar weer even terug naar de mensen in Afrika en in oorlogsgebieden, hoe zit het dan met hen?

Eigenlijk zijn deze vragen beter. Waarom is er überhaupt oorlog, waarom keuren wij mensen dit goed en accepteren we dat nog. Waarom laten wij nog toe dat er nog dagelijks 25.000 mensen doodgaan aan de honger?

Maar ik zal ingaan op jouw vraag.

Dit zijn issues die altijd opkomen bij dit soort vraagstukken. Het is zo dat ieder mens, iedere ziel, zijn ervaring kiest. En mensen gaan met onze conditionering daar iets van vinden, het is zielig, belachelijk, bekrompen, verdiende loon, masochistisch, bruut, oneerlijk. Dit is trouwens ook een universele wet in actie, namelijk de wet van Relativiteit, wij labelen iets en kunnen aan de hand daarvan het relativeren.

Alles is, zoals ik hiervoor al zei, dat is het enige wat er is, daar komt weer de heelheid naar voren. Wij mensen willen dingen vergelijken waardoor het begrijpelijk wordt voor ons brein. En hoe erg, verschrikkelijk en oneerlijk een situatie ook is, het gebeurt in het voordeel van de mens, in het voordeel van de mensheid, om naar voren te bewegen, te groeien.

Alles beweegt naar voren

Wij mensen maken deel uit van de natuur, en in de natuur groeit alles, er is altijd een beweging naar voren. Er is geen onderdeel van de natuur dat niet groeit want als het niet groeit gaat het dood en verlaat het de fysieke vorm terug naar het vormloze, de energie.

De mensen in Afrika en oorlogsgebieden kiezen op zielsniveau, en dat is makkelijk te veroordelen en weg te zetten als “Lekker makkelijk, maar de mensen gaan daar echt dood”.

Ja dat klopt, het lijf, de fysieke vorm, sterft en gaat terug naar het vormloze, de energie. Energie gaat altijd van het vormloze naar een vorm (bij mensen is de vorm een lichaam) en dan weer terug naar het vormloze. De energie kan niet “niet ZIJN”, het is.

We are God in a meatsuit

In een training zei de trainer, een spiritueel leraar, “we are God in a meat suit”, dit vind ik grappig. Mensen zijn spirituele wezens met een fysieke ervaring. We zijn goddelijke wezens gemaakt van energie, en hebben op dit moment een lichaam, een vleespak, dat ons helpt met ervaren van dit leven.

Het maakt dat wat er gebeurt met iemand niet goed of slecht, het IS.

Zodra wij er een label opplakken begint er een verhaal in ons hoofd, dat is niet helpend, dat houd je vast.

Wij leven in een geconditioneerde wereld. Vanaf dat we geboren worden krijgen we informatie van familie, daarna op school, de cultuur waarin je leeft, vrienden, verenigingen, je partner. Zodra je in een verandering terecht komt en de informatie anders is dan wat je kent, dat vinden wij het raar.

Zoals ik het ook raar vond toen ik in Frankrijk kwam in 1993, dat ze elkaar 4 kussen geven, in Parijs trouwens slechts 2. Dat ze je niet feliciteren als je partner of kind jarig is want jij bent toch niet jarig, best logisch vind ik.

Hoe functioneert ons brein?

En omdat we niet bekend zijn met de materie van ons functioneren als mens en ons onderbewuste brein, is het ook logisch dat dit lastig is. Helemaal is het moeilijk te bevatten als er mensen slecht behandeld of gedood worden. Omdat we deze informatie niet kennen in onze programma’s. Je kunt het brein ook zien als een computer. Je komt met fabrieksinstellingen op de wereld en dan krijg je allerlei programma’s, apps zonder dat je er enige invloed op kunt uitoefenen.

Als wij de informatie, of programma’s, zouden hebben dat we al Heel zijn. Een programma dat we al goed genoeg zijn, dat we het waard zijn, dat we succesvol zijn, dat we al ZIJN, dat wat we zoeken.

Dat we een waanzinnige power en intelligentie in ons hebben die we vaak voor lief nemen en soms vraag ik me af, zou het zijn omdat het gratis is?

Hoezo, ik begrijp nu even niet wat je bedoelt?

Als je nagaat hoe ons lichaam werkt? Ons lichaam vernieuwt zich iedere 11 maanden, bijvoorbeeld je huid wordt maandelijks geheel vernieuwd (vooral ‘s nachts). Je hersenen worden in 1 jaar vernieuwd. Hoe kan dit, wie doet dit, dan moet er toch een intelligentie achter de schermen aan het werk zijn die dit voor elkaar krijgt?

Hoe ons lijf werkt, hoe alle spieren, enzymen, eiwitten werken is het werk van het onderbewuste, daar doen wij bewust niks aan. Bij mijn klanten als ik dit vertel vragen zij mij “maar hoe kan het dan dat ik dan nog met oude denkpatronen blijf aanmodderen”. “Hoe kan het dat ik er zoveel moeite voor moet doen om ze weg te krijgen”?

Slimme cellen

Dat komt omdat onze cellen worden herinnerd aan oude patronen. Hoewel cellen steeds vernieuwen, is er een energiestreng of herinneringen, die vastliggen in de verbindingen tussen de zenuwcellen.

De onderdelen, zoals eiwitten, enzymen et cetera vernieuwen en sterven af. Echter de communicatielijnen, de zenuwen, blijven open en deze sturen de oude vertrouwde boodschap door. Zo worden oude denkpatronen overgedragen op de nieuwe cellen. Waardoor dus een programma of paradigma in stand wordt gehouden.

Dus alle informatie die we vanaf onze geboorte, en soms voor de geboorte, tot ons hebben genomen is opgeslagen in onze cellen?

Ja dat klopt en dan opeens ben je volwassen en denk je hoe ben ik hier gekomen? Ik wil wel veranderen maar het lukt me niet, hoe dan? Al deze gedachten vinden plaats in je bewuste brein en het probleem is dat de conditionering zich heeft verweven met jouw zelfbeeld.

Het is een interessante vraag om te kijken, welke impact jouw conditionering heeft op jouw dagelijkse leven/bedrijf en op de mensen om je heen?

Bij mij was dit vooral, wachten, veilige keuzes, controle, mezelf klein maken en houden, onzichtbaar zijn en niet durven kiezen.

Hoe onderzoek je je conditionering is daar een methode voor?

Observeren wat er met je gebeurt door goed te kijken en te luisteren naar het onzichtbare, door jezelf vragen te stellen wat jij er van vindt. Zodra je een irritatie of frustratie tegenkomt ben je geneigd om zo snel mogelijk hiervan af te komen. Je gaat vechten omdat het niet prettig voelt.

En dan gaan we ploeteren, krijgen we stress en maakt ons hoofd overuren. Het bewuste brein gaat uit als wij gaan slapen en het onderbewuste staat altijd op aan, het slaapt niet. De conditionering en communicatie gaat via ons gevoel, de frequentie hiervan is vele malen hoger dan die van ons intellect.

Stel jij hebt last van angsten, twijfel en zorgen, dan geeft dit een bepaald gevoel, een verkramping in je lijf. Dit gevoel, als jij gelooft dat de angsten, twijfel en zorgen echt waar zijn, wordt ingeprent in het onderbewuste. Het onderbewuste is niet selectief en zal alles spiegelen wat het krijgt ingeprent. En dus zal je weer in een situatie terechtkomen waarin je angst, twijfel en zorgen ervaart. Je onderbewuste gaat op zoek naar het equivalent in de buitenwereld zodat het gevoel van verkramping weer gevoeld kan worden.

Het onderbewuste is niet selectief

Het onderbewuste gehoorzaamt het dominantste gevoel. Zeg je ik voel me fijn, ik voel ruimte, ik leef in overvloed, ik wil meer geld, ik zou de allerbeste you name it willen zijn. Maar eronder ligt een overtuiging van “nou zal mij benieuwen, ik ben toch een loser en ik heb nooit geluk”. Dan krijg je een situatie die dat laatste gevoel weerspiegelt en het aan je bevestigt. Want dat laatste gevoel geloof je en wordt ingeprent op het onderbewust, het onzichtbare.

Dus hoe hard we ook ons best doen om iets via onze ratio op te lossen, het werkt niet. Dit is weer de oorzaak is van de gevoelens van irritatie, stress en twijfel. Je bevindt je in een vicieuze cirkel.

Gevoel is het medicijn

En de gevoelens waar we zo snel vanaf willen zijn juist het medicijn om van de conditionering af te komen. Als je het kunt voelen, voel het dan, ga onderzoeken waar het vandaan komt. Zonder dat je hier uren en uren mee bezig bent, want dat geeft ook weer stress.

Kom bij de oorsprong van de conditionering en dan door het er te laten zijn en het gevoel te accepteren kan er meer ruimte komen en komt er meer liefde en licht.

Alleen op deze manier kan je je conditionering oplossen. Het is ooit ingeprent door gevoel op het onderbewuste, dus het kan niet intellectueel opgelost worden, alleen maar via het gevoel. En door het te doorleven kan je de herinneringen intellectueel omzetten omzetten in wijsheid

Hoe kunnen we dan op een constructieve manier vanaf vandaag in contact komen met die power?

Check je gedachten, er zit zoveel energie op woorden, taal. Communiceer alleen het gevoel dat jij wilt ervaren, ruimte, rust, vertrouwen, liefde, openheid et cetera. En voel dat gevoel, leef dat gevoel dit is de deur naar het onzichtbare.

Vroeger vond ik dit super cheesy maar ik weet uit ervaring dat dit mijn kleine geconditioneerde ik was die bang was om de controle op te geven en te leven.

Dus pak de regie, ga dromen, ga groeien en ga leven vanuit het onzichtbare.

Dank je wel voor deze waardevolle informatie en het mooie gesprek. Ik ga de tips ter harte nemen en ik ga mijn manier van denken onderzoeken.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.